Ytterligere informasjon om datavern

1. BEHANDLINGSANSVARLIG
Hvem er behandlingsansvarlig for de opplysningene du gir oss?

Selskapets navn: BARNA STEEL, S.A, som er en del av konsernet som opererer under det registrerte varemerket trademark CELSA GROUP ™, (heretter kalt CELSA GROUP ™-SELSKAPET).

Skatteregistreringsnummer: A08685471

Selskapets adresse: Carrer de la Ferralla, 12; Polígono Industrial San Vicente 08755 Castellbisbal, Barcelona, Spania

E-post: GDPR@celsagroup.com

2. FORMÅL
Til hvilke formål bruker vi dine personopplysninger?

CELSA GROUP ™-SELSKAPET bruker dine personopplysninger til følgende formål:

  1. Å registrere deg i selskapets utvelgelsesportal for å gi deg mulighet til å delta i utvelgelsesprosessen ved ledige stillinger i CELSA GROUP ™-SELSKAPET, og eventuelt å vurdere din søknad og håndtere ansettelsen.
  2. Å informere deg om eventuelle ledige stillinger og utvelgelsesprosesser som kan være av interesse for deg i andre selskaper i CELSA GROUP ™.

3. RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING
Hva er vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger?

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger hva angår formål (1), er den klart
bekreftende handlingen av å registrere seg i selskapets utvelgelsesplattform eller din deltakelse i utvelgelsesprosesser når det gjelder CELSA GROUP ™-SELSKAPET. Det rettslige grunnlaget for formål (1) kan også være å oppfylle en avtale i tilfelle du blir valgt til en stilling.
Hva angår formål (2) er det rettslige grunnlaget for å overføre dine personopplysninger innen konsernet, selskapet Barna Steel S.A.s berettigede interesse av deltakelse i utvelgelsesprosessene til selskaper som inngår i konsernet som opererer under navnet CELSA GROUP ™.

4. LAGRING AV DATA
Hvor lenge vil vi lagre dine personopplysninger?

Dine personopplysninger blir lagret i våre databaser slik at du har mulighet til å delta i fremtidige utvelgelsesprosesser. Du kan når som helst be om at dine personopplysninger slettes.
Personopplysningene blir lagret til du ber om at de skal slettes, eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser.

5. MOTTAKERE
Til hvem overfører vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger kan bli overført innen konsernet for administrative formål basert på selskapet Barna Steel S.A.s berettigede interesse av din deltakelse i utvelgelsesprosesser i selskaper som inngår i konsernet som opererer under navnet CELSA GROUP ™. Du finner en oppdatert liste over disse selskapene på deres offisielle nettsider eller på https://celsanordic.com/en/about-us/companies/.

Dine personopplysninger kan likeledes bli overført til tredjeparter som opptrer som behandlingsansvarlige og/eller i tilfeller der det foreligger en rettslig forpliktelse.

Dine personopplysninger kan også overføres til tredjeparter i tilfeller der det er en databehandler eller en rettslig forpliktelse for CELSA Group ™-selskapet.

6. RETTIGHETER
Hvilke rettigheter har du når det gjelder vern av dine personopplysninger?

Du har rett til å få informasjon om hvorvidt vi behandler dine personopplysninger i CELSA GROUP ™- SELSKAPET.

Du har også rett til innsyn i dine personopplysninger og til å be om retting av uriktige opplysninger eller, dersom det er relevant, be om at de slettes, for eksempel når opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for.

I visse tilfeller kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, og i så fall beholder vi dem bare slik at vi kan gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

I visse tilfeller og av årsaker knyttet til din bestemte situasjon kan du protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. CELSA GROUP ™-SELSKAPET vil slutte å behandle opplysningene, unntatt hvis det foreligger tvingende berettigede årsaker eller for å gjøre gjeldende eller forsvare eventuelle rettskrav.

Du har likeledes rett til dataportabilitet og rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Dersom samtykket trekkes tilbake, vil det imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen som tidligere er utført basert på samtykket før det trekkes tilbake.

For å utøve dine rettigheter kan du sende en skriftlig anmodning til Legal Department i konsernet som operer under det registrerte varemerket CELSA GROUP ™, på følgende e-postadresse: GDPR@GCELSA.COM, eller til vår postadresse: CALLE FERRALLA, 12, POLÍGONO INDUSTRIAL SAN VICENTE, CASTELLBISBAL (08755), SPANIA Anmodningen om å utøve en eller flere av dine rettigheter må være vedlagt en kopi av et offisielt ID-dokument.

Til sist vil vi informere om at du kan ta kontakt med det spanske datatilsynet eller ethvert annet kompetent offentlig organ når det gjelder krav knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. Du finner en oppdatert liste over slike organer her: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_fr.htm.