Yderligere information om databeskyttelse

1. ADMINISTRATOR
Hvem er administrator af de data, du oplyser os?

Virksomhedens navn: BARNA STEEL, S.A, som er en del af koncernen der opererer under det registrerede varemærke CELSA GROUP ™”, (herefter “CELSA GROUP ™ COMPANY”).
CVR-nummer: A08685471
Virksomhedens adresse: Carrer de la Ferralla, 12; Polígono Industrial San Vicente 08755 Castellbisbal, Barcelona (Spain)
E-mail: GDPR@celsagroup.com

2. FORMÅL
Til hvilke formål bruger vi dine data?

Vi informerer dig hermed om, at CELSA GROUP ™ COMPANY bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:

  1. At registrere dig i virksomhedens udvælgelsesportal med henblik på at give dig mulighed for at deltage i udvælgelsesprocessen af kandidater til ledige stillinger i CELSA GROUP ™ COMPANY samt, hvis relevant, at håndtere din indlemmelse i virksomheden.
  2. At informere dig om mulige ledige stillinger og udvælgelsesprocesser i andre CELSA GROUP ™ virksomheder, som kunne have din interesse.

3. LOVGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DATA
Hvad er vores lovgrundlag for behandling af dine personlige data?
Lovgrundlaget for behandling af dine personlige oplysninger i forbindelse med formål (1) er dit tydelige samtykke, idet du registrerer dig i virksomhedens udvælgelsesplatform, eller din deltagelse i udvælgelsesprocesser i CELSA GROUP ™ COMPANY. Hvis relevant, kan lovgrundlaget for formål (1) også være udformningen af en kontrakt, ifald du er blevet valgt til en stilling. Endelig, i forbindelse med formål (2), er lovgrundlaget for overførsel af dine data inden for koncernen til administrative formål, Barna Steel S.A.’s legitime interesse i forbindelse med din deltagelse i udvælgelsesprocesser i virksomheder, der er integrerede i gruppen af virksomheder, der opererer under navnet CELSA GROUP ™.

4. OPBEVARING AF DATA
Hvor lang tid vil vi opbevare dine data?
Dine personlige data vil blive opbevaret i vores databaser, så vi kan give dig mulighed for at deltage i fremtidige udvælgelsesprocesser. Du kan når som helst udøve din ret til at slette dine data. Dine data vil blive opbevaret, indtil du udnytter din ret til at slette dem, eller så længe som det er nødvendigt for at kunne opfylde juridiske forpligtelser.

5. Destinataires
Hvem vil vi dele dine data med?
Dine data kan blive delt internt i gruppen til administrative formål, baseret på Barna Steel S.A.’s legitime interesse i forbindelse med din deltagelse i udvælgelsesprocesser i virksomheder, der er integrerede i gruppen af virksomheder, der opererer under navnet CELSA GROUP ™. Du finder en opdateret liste over disse på virksomhedernes officielle hjemmesider eller på https://celsanordic.com/en/about-us/companies/.
Dine data kan ligeledes blive overført til tredjeparter, der agerer som databehandlings-bestyrere og/eller i tilfælde, hvor vi er juridisk forpligtede til det.
Dine data kan på samme vis blive delt med tredjeparter i tilfælde, hvor der er en behandler eller hvor CELSA Group ™ Company har en juridisk forpligtelse.

6. RETTIGHEDER
Hvad er dine rettigheder i forbindelse med beskyttelse af dine personlige data?
Du har ret til at indhente bekræftelse på, hvorvidt vi behandler dine personlige data i CELSA GROUP ™ COMPANY eller ej.

Du har desuden ret til at tilgå dine personlige data og anmode om at få rettet ukorrekte oplysninger, eller, hvis relevant, anmode om at få dem slettet, bl.a. hvis dataene ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, for hvilket de blev indhentet.
Under visse omstændigheder kan du anmode om begrænsning i behandlingen af dine oplysninger. I et sådant tilfælde vil vi kun opbevare dem til brug ved fremførelse af- eller forsvar mod eventuelle krav eller anmeldelser.
I visse tilfælde og af grunde relateret til din særlige situation, kan du modsætte dig behandling af dine data. CELSA GROUP ™ COMPANY vil da ophøre med at behandle oplysningerne, med undtagelse af hvor der er tale om tvingende, juridiske grunde eller ved fremførelse af- eller forsvar mod eventuelle anmeldelser/krav.
Du kan ligeledes til hver en tid udøve din ret til dataportabilitet, samt din ret til at tilbagetrække et tidligere givet samtykke. Tilbagetrækning af dit samtykke vil dog ikke have indflydelse på lovligheden af behandling af data, som er blevet udført med dit samtykke forud for dets tilbagetrækning.
Hvis du vil udøve dine rettigheder, kan du sende en skriftlig anmodning til den juridiske afdeling i koncernen, der opererer under det registrerede varemærke CELSA GROUP ™, via følgende e-mail: GDPR@GCELSA.COM, eller til vores postadresse CALLE FERRALLA, 12, POLÍGONO INDUSTRIAL SAN VICENTE, CASTELLBISBAL (08755), SPAIN. I anmodningen om at udøve dine rettigheder skal du medsende en kopi af et officielt dokument, der bekræfter din identitet.
Afslutningsvis informerer vi dig om, at du kan kontakte Spanish Data Protection Agency og andre kompetente offentlige instanser i forbindelse med ethvert krav opstået som følge af behandlingen af dine personlige data. Du kan finde en opdateret liste over sådanne instanser her: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.