Dodatkowe Informacje na temat Ochrony Danych

1. Kontroler
Kto jest kontrolerem danych, które nam przekazujesz?
Nazwa firmy: BARNA STEEL, S.A, która jest częścią grupy korporacyjnej działającej pod zarejestrowanym znakiem towarowym CELSA GROUP ™ ”(zwaną dalej „ FIRMA CELSA GROUP ™ ”).
Numer identyfikacji podatkowej: A08685471
Adres kooperacyjny: Carrer de la Ferralla, 12; Polígono Industrial San Vicente 080755 Castellbisbal, Barcelona (Spain)
E-mail: GDPR@celsagroup.com

2. CELE
Niniejszym informujemy, że FIRMA CELSA GROUP ™ wykorzystuje twoje dane osobowe do następujących celów:

    1. Aby zarejestrować Cię w portalu selekcji korporacyjnej, aby dać Ci możliwość uczestniczenia w procesach selekcji ofert pracy w FIRMIE CELSA GROUP ™ i, w stosownych przypadkach, ocenić twoją aplikację i zarządzać twoją rejestracją.
    2. Aby poinformować Cię o możliwych wakatach i procesach selekcji w innych oddziałach firmy CELSA GROUP ™, które mogą Cię interesować.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Jaka jest nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych, dotyczących celu (1), jest wyraźna akcja potwierdzająca podpisanie się na platformie selekcji korporacyjnej lub udział w procesach selekcji w odniesieniu do FIRMY CELSA GROUP ™. Tam, gdzie ma to zastosowanie, podstawą prawną celu (1) może być również realizacja umowy w przypadku, gdy zostaniesz wybrany na dane stanowisko.
Ponadto, w odniesieniu do celu (2), podstawą prawną transferu danych w ramach grupy w celach administracyjnych będzie uzasadniony interes spółki Barna Steel SA za udział w procesach selekcji zintegrowanych firm do grupy firm działających pod nazwą CELSA GROUP ™.

4. PRZECHOWYWANIE DANYCH
Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?
Twoje dane będą przechowywane w naszych bazach danych, aby umożliwić Ci udział w przyszłych procesach selekcji. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych w dowolnym momencie. Dane będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia lub, w czasie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych.

5. ODBIORCY
Komu udostępnimy Twoje dane?
Twoje dane mogą być przekazywane w ramach grupy, w celach administracyjnych, w oparciu o uzasadniony interes firmy Barna Steel, SA za udział w procesach selekcji firm, które są zintegrowane w grupie firm działających pod nazwą CELSA GROUP ™ . Zaktualizowaną listę znajdziesz na oficjalnych stronach tych firm lub na stronie https://celsanordic.com/en/about-us/companies/
Ponadto, twoje dane mogą być również przekazywane stronom trzecim działającym jako menedżerowie obróbki danych i / lub w przypadkach, w których istnieje obowiązek prawny.
Jak również, twoje dane mogą być również przekazywane stronom trzecim w przypadkach, w których istnieje edytor danych lub istnieje prawne zobowiązanie dotyczące Firmy CELSA Group ™.

6. PRAWA
Jakie są twoje prawa dotyczące ochrony Twoich danych osobowych?
Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy lub nie dane osobowe dotyczące Ciebie w FIRMIE CELSA GROUP ™.

Ponadto masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane
W pewnych okolicznościach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania twoich danych, w którym to przypadku zachowamy je wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
W pewnych okolicznościach i ze względów związanych z twoją konkretną sytuacją możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. SPÓŁKA CELSA GROUP ™ przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem uzasadnionych uzasadnionych powodów prawnych, lub w celu wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych.
Ponadto, możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, jak również prawa do wycofania udzielonych przez Ciebie zezwoleń w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania, które zostało przeprowadzone na podstawie takiej zgody, przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać ze swoich praw, możesz wysłać pisemne żądanie skierowane do Działu Prawnego grupy korporacyjnej działającej pod zarejestrowanym znakiem towarowym CELSA GROUP ™, za pośrednictwem następującego adresu e-mail: GDPR@GCELSA.COM lub za pośrednictwem naszego adresu pocztowego CALLE FERRALLA, 12, POLÍGONO INDUSTRIAL SAN VICENTE, CASTELLBISBAL (08755), HISZPANIA. Wnioskowi o skorzystanie z któregokolwiek ze swoich praw musi towarzyszyć kopia oficjalnego dokumentu tożsamości.
Na koniec informujemy, że możesz skontaktować się z Hiszpańską Agencją Ochrony Danych lub innymi właściwymi organami publicznymi w przypadku wszelkich roszczeń wynikających z przetwarzania twoich danych osobowych. Zaktualizowaną listę takich podmiotów można znaleźć tutaj:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.